Menu cantine du 4 au 8 novembre 2019

Menu cantine du 11 au 15 novembreMenu cantine du 18 au 22 novembre 2019

Menu du 25 au 29 nivembre 2019

Menu cantine du 2 au 6 décembre 2019

Menu cantine du 9 au 13 décembre 2019

Menu cantine du 16 au 22 décembre